Sund virksomhed med effektiv lederudvikling

| |

Har din virksomhed brug for psykologhjælp, for eksempel i forbindelse med lederudvikling, forandring eller omstrukturering? Så bør du kontakte erhvervspsykolog Mads Autrup.

Hvem er Mads Autrup?

Mads Autrup er uddannet cand. mag. i Psykologi & Arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet og HD fra Copenhagen Business School, og har sit primære virke som erhvervspsykolog. Der ud over er Mads Autrup ekspert i erhvervspsykologisk mindfulness og mentaltræning samt lederudvikling, og afholder med jævne mellemrum kurser i disse discipliner.

Mads Autrup bestræber sig gennem sit virke på at understøtte lederes og organisationers evne til at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Det kan godt være vanskeligt at få alle med i en organisations forandring – og her hjælper Mads Autrup til at styrke de processer som skal facilitere en sund kultur omkring denne.

Fagligt er Mads Autrup rundet af sine mange erfaringer med forskellige organisationer af varierende type og størrelse samt de kulturer som præger disse. Mads Autrup er især funderet i en tradition som foreskriver en psykodynamisk og system teoretiske forståelse af virksomheder og af de mennesker som udgør organisationer.

I løbet af de seneste femten år har Mads Autrup være facilitator for forandrings processer i nogle af landets største – og mindste – virksomheder og organisationer. I Mads Autrups kunde portefølje finder du blandt andre private virksomheder som for eksempel Rockwool, Nycomed og Nordea side om side med offentlige institutioner så som Københavns Kommune. Og så har Mads Autrup undervist i ledelse og organisations psykologi på diverse uddannelses institutioner, her under Aarhus Universitet og Københavns Universitet, KEA, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Sjælland.

Mads Autrup har desuden praktiseret samt forsket og undervist i psykologisk mindfullness i mange år, og mediterer dagligt – en praksis som er utroligt hjælpsom i en foranderlig tid.

Du kan læse mere, og kontakte erhvervspsykolog Mads Autrup direkte via hjemmesiden madsautrup.com.

Previous

Sådan finder du det bedste konferencecenter i Sønderjylland

Måske kan du klare sagen selv frem for at tilkalde ejendomsservice

Next