Fremtiden er her, og den hedder blended learning

| |

Hvordan mindes du tilbage på dine skoletid?

Hvis vi antager, at den ligger ret så langt tilbage i din tilværelse, så er der nok stor chance for, at du tænker på sådan noget som dine folkeskoletid, for selvom man også taler om skoletid som uddannelse, kurser med videre, så handler “skolen” ofte om de første formative år i ens liv.

Der er sket en del på den front med klassetrin, karakterskalaer med videre, men vi kan nok blive enige om, at det ofte var ti år, hvor man fik fyldt en masse lærdom i knolden med formler, praktiske ting med videre, hvor man ellers bare glædede sig til frikvartererne, hvor man kunne have det sjovt med vennerne.

Sådan så din tid måske også ud, da du kom på skolebænken senere for at blive uddannet, hvor du havde svært ved at sidde stille og hellere ville lave noget praktisk.

Måske havde du intet imod, at en forelæser forklarede dig tingene, men planlægningen passede aldrig rigtig din tilværelse.

Her blev der så altid sagt, at man skulle indrette sig efter skolen og ikke omvendt, fordi vi blandt andet er så priviligerede at have gratis skolegang i Danmark og endda få det betalt.

Nu er der så sket det, at den slags elever, der savnede noget mere variation og selvbestemmelse, nu har nået en alder, hvor de selv er blevet undervisere; og så er teknologien også ved at være nået der, hvor man kan lave større variation, og selv eleverne har adgang til det.

Derfor taler man nu om dage om blended learning, og selvom alting skal hedde noget fint på engelsk nu om dage, så er der egentlig “bare” tale om, at man blander måderne at modtage undervisning på.

Det kan være via e-kurser, e-undervisning, som man selv skal gennemføre, online-undervisning i real tid med en underviser eller lignende – måske kombineret med gammeldags måder at lære på.

Det gør det faktisk lettere for både elever og undervisere at planlægge deres forløb.

Informer dig selv nærmere her: https://humanfactor.online/blended-learning.html 

Previous

Sænk rummets temperatur med solfilm på bygningerne

Boblekuverter kan genbruges i det uendelige

Next